KPN REAL, spol. s r.o.

Rating a informácie o KPN REAL, spol. s r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre KPN REAL, spol. s r.o. 33529 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 21965. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 97.4662% spoločností je horších ako KPN REAL, spol. s r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti KPN REAL, spol. s r.o." href="http://kpn-real.sk-rating.com/">
   <img src="http://kpn-real.sk-rating.com/kpn-real.png" width="150" height="25" alt="Rating KPN REAL, spol. s r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating KPN REAL, spol. s r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia